VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

- rekonstrukce účetnictví

- průběžné vedení účetnictví

- zasílání příkazů k úhradě

- evidence hmotného a nehmotného majetku

- zpracování přiznání k DPH

- zpracování přiznání k dani silniční

- účetní závěrka

- zpracování přiznání k dani z příjmů

 

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

- průběžné vedení daňové evidence

- zpětné zpracování daňové evidence

- zasílání příkazů k úhradě

- evidence hmotného a nehmotného majetku

- zpracování přiznání k DPH

- zpracování přiznání k dani silniční

- zpracování přiznání k dani z příjmů

 

MZDY

- zpracování mezd

- zastupování při kontrolách na základě plné moci

- zpracování Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

- zpracování Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně