Záloha na silniční daň

Používáte-li při podnikání nějaké vozidlo, neměli byste zapomenout na platbu zálohy na silniční daň. Je splatná ve středu 15.10.2014.

Celý daňový kalendář najdete na stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani/danovy-kalendar).

Záloha na daň z příjmů

Vznikla vám povinnost platit čtvrtletní zálohy na daň z příjmů. Pak nezapomeňte, že další záloha je splatná již v pondělí 15.9.2014.

Celý daňový kalendář najdete na stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani/danovy-kalendar).

Sleva na dani pro důchodce

Jste pracující důchodce nebo důchodce zaměstnáváte? Pak jste jistě zaznamenali změnu, kterou přinesl nález Ústavního soudu ze dne 10.7.2014, vyhlášený ve Sbírce zákonů č. 162/2014 dne 4.8.2014, týkající se uplatnění základní slevy na dani pro pracující důchodce.

Zaměstnavatel uplatní slevu na dani na základě podepsaného Prohlášení poplatníka. Pokud jste ho podepsali na počátku roku s tím, že slevu neuplatňujete, je třeba vyznačit v Prohlášení změnu. Pokud jste již na začátku roku o slevu požádali a zaměstnavatel vám ji dosud neuplatňoval, měl by tak učinit při výpočtu mzdy za srpen 2014. Část základní slevy na dani za období od počátku roku vám bude vrácena při ročním zúčtování.

Odpovědi na nejčastější otázky z této problematiky lze najít na stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu).